Čistenie kanalizácii, havarijná služba NONSTOP


Čistenie a oprava kanalizácii

Čistenie odlučovačov ropných látok špeciálnym vozidlo OILMESTER

Čistenie lapačov tuku špeciálnym vozidlom SIMON MOOS

Práce sacím bagrom KROLL Recycler /čistenie veľkoprofilovej kanalizácie/

Čistenie čističiek odpadových vôd

Čistenie nádrží a skúšky tesnosti

Výkopové a bezvýkopové opravy kanalizácii

TV monitoring kanalizácii, detekcia trasy kanalizácii

NONSTOP dispečing

simon moos

Kontakt

Kontaktujte nás

Adresa:

HAWK services,s.r.o.
Mostová 2
811 02 Bratislava

Kontakt :

Milan Taška / Kristína Gálová
+421 948 148 740 / +421 948 944 402
taska@hawkservices.sk / galova@hawkservices.sk

Firemné údaje:

IČO: 52734455
DIČ: 2121156796
IČ DPH: SK2121156796
E-MAIL: info@hawkservices.sk
WEB: www.hawkservices.sk