Komunálne služby


Zimná údržba:
Zabezpečenie zjazdnosti komunikácií, parkovísk, chodníkov a priemyselných parkov

Strojná a ručná údržba komunikácií (posyp, pluhovanie, prípadne ich kombinácia)

Nakladanie a odstraňovanie snehu, odstraňovanie ľadu

NONSTOP dispečing a monitoring

Letná údržba:
Strojné zametanie a splachovanie

Odsávanie vody

Kosenie trávnatých plôch, odvoz pokosenej trávy

Výrub stromov a odstraňovanie pňov /koreňov po výrube/

Kosenie a úprava detských ihrísk

Čistenie kanalizačných vpustí a odvodňovacích žľabov

traktor s pluhom

Kontakt

Kontaktujte nás

Adresa:

HAWK services,s.r.o.
Mostová 2
811 02 Bratislava

Kontakt :

Milan Taška / Kristína Gálová
+421 948 148 740 / +421 948 944 402
taska@hawkservices.sk / galova@hawkservices.sk

Firemné údaje:

IČO: 52734455
DIČ: 2121156796
IČ DPH: SK2121156796
E-MAIL: info@hawkservices.sk
WEB: www.hawkservices.sk